Skalbaggslarver

 

 

 

På grund av för mycket problem med postens hantering skickar vi inte dessa djur
annat än efter överenskommelse, och helt på bestälarens risk.

Redan skickade skalbaggslarver kan absolut inte avbeställas !!    

 
Hem » DJUR » Skalbaggslarver